ჩვენ შესახებ

ორგანიზაცია დაფუძნდა 2011 წელს როგორც არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი "მშვიდობისა და რეინტეგრაციის რეგიონალური ქსელი" . 2017 წელს შეიცვალა ორგანიზაციის სახელწოდება და გახდა "მშვიდობისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი" (CPCD).

ცენტრის ძირითადი მიზნები და მიმართულებებია:

  • დემოკრატიული და მშვიდობიანი საზოგადოების მშენებლობაში მონაწილეობა, დიალოგის წარმართვა საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის მდგრადი მშვიდობის მისაღწევად.
  • ახალგაზრდობის განვითარება, საგანმანათლებლო, სოციალური და ეკონომიკური სტატუსის ამაღლება, ახალგაზრდა ლიდერების აღზრდა.
  • თანაბარი უფლებების და შესაძლებლობების მიღწევა საზოგადოებრივ, სოციალ-ეკონომიკურ და კულტურულ სფეროში საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, იძულებით გადაადგილებული პირებსა და ეთნიკური ან სხვა უმცირესობების წარმომადგენლების ჩათვლით.
  • მომავალი სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებაში წვლილის შეტანა

ორგანიზაციის დამფუძნებლები არიან: