გამოცემები

"ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება”-თამარ ლობჯანიძე

თამარ ლობჯანიძის სტატია დაწერილია წიგნისთვის -"კონფლიქტები და მშვიდობა სამხრეთ კავკასიაში:ისტორიული კონტექსტი, თეორიული ასპექტები და პრაქტიკული...

“ომი-2020 ყარაბაღისთვის და ძალთა თანაფარდობა სამხრეთ კავკასიაში”-ივლიანე ხაინდრავა

ივლიანე ხაინდრავას  სტატია დაწერილია წიგნისთვის -"კონფლიქტები და მშვიდობა სამხრეთ კავკასიაში:ისტორიული კონტექსტი, თეორიული ასპექტები და...

“სამხრეთ ოსეთი, «უპრობლემო» ავტონომიური ოლქი და პირველისამხედრო კონფლიქტი”-დავით ჯიშკარიანი

დავით ჯიშკარიანის სტატია დაწერილია წიგნისთვის -"კონფლიქტები და მშვიდობა სამხრეთ კავკასიაში:ისტორიული კონტექსტი, თეორიული ასპექტები და პრაქტიკული...

“საქართველოს თანამედროვე საზღვრების ისტორია-ბექა კობახიძე”

ბექა კობახიძის სტატია დაწერილია წიგნისთვის -"კონფლიქტები და მშვიდობა სამხრეთ კავკასიაში:ისტორიული კონტექსტი, თეორიული ასპექტები და პრაქტიკული...

“კონფლიქტები საქართველოში - განსხვავებული ნარატივები”-თორნიკე შარაშენიძე

თორნიკე შარაშენიძის სტატია დაწერილია წიგნისთვის -"კონფლიქტები და მშვიდობა სამხრეთ კავკასიაში:ისტორიული კონტექსტი, თეორიული ასპექტები და...

"კონფლიქტები და მშვიდობა სამხრეთ კავკასიაში:ისტორიული კონტექსტი, თეორიული ასპექტები და პრაქტიკული გამოცდილება”

აღნიშნულ კრებულში თავმოყრილია დარგში მოღვაწე ცნობილი ექსპერტების ნაშრომები.წიგნი შეიქმნა პროექტის: "ახალგაზრდები მშვიდობისათვის სამხრეთ...