პროექტები

Grant Donor Period Budget
EU-UNDP initiative COBERM
ახალგაზრდები მშვიდობისათვის სამხრეთ კავკასიაში HEKS/EPER 2015-2017
An apple a day keeps Doctor away Erasmus + / Finland 2016
ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება გამყოფი ხაზის გასწვლივ მდებარე სოფლებში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 2015
peace camps in south Caucasus HEKS/EPER 2013-2015
კულტურული დიალოგი (ქართულ-აფხაზური დიალოგი) საქართველოს მთავრობა 2012
გზა მშვიდობისაკენ საქართველოს მთავრობა 2012
ჯანდაცვის სისტემის პოპულარიზაცია საქართველოს მთავრობა 2012
ნაბიჯი მშვიდობისკენ საქართველოს მთავრობა 2011
პროგრეს ჯგუფი ინტეგრაციისა და სტაბილიზაციისათვის CIDF 2011