პროგრამის დეტალები

სემინარ დისკუსიები

პროექტის - „ახალგაზრდები მშვიდობისათვის სამხრეთ კავკასიაში” - ფარგლებში "მშვიდობისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი" საქართველოს 6 საუნივერსიტეტო ქალაქში ატარებს სემინარ - დისკუსიებს თემაზე: “ახალგაზრდების როლი მშვიდობის მშენებლობის პროცესში”.

შეხვედრები მიზნად ისახავს:

  • ქვეყანაში არსებული კონფლიქტების შესახებ ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებას
  • მიმდინარე სამშვიდობო პროცესების გაანალიზებას;
  • საქართველოს რეგიონებში თემის ირგვლივ არსებული განწყობების, მიდგომების და მოლოდინების ანალიზს;
  • ახალი ინიციატივების სტიმულირებას;.

სემინარ-დისკუსიებში მონაწილეობას იღებდნენ უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში კონფლიქტის ტრანსფორმირების თემით დაინტერესებული სტუდენტები.