პროგრამის დეტალები

მრგვალი მაგიდები

პროექტის - „ახალგაზრდები მშვიდობისათვის სამხრეთ კავკასიაში” ს - ფარგლებში "მშვიდობისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი" თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდიში, მარნეულსა და ახალციხეში ატარებენ მრგვალ მაგიდებს კონფლიქტის ტრანსფორმირების თემით დაინტერესებულ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან..

შეხვედრები მიზნად ისახავს:

  • ინფორმირების გაზრდას
  • მიმდინარე პროცესების გაანალიზებას;
  • საქართველოს რეგიონებში თემის ირგვლივ არსებული განწყობების, მიდგომების და მოლოდინების ანალიზს;
  • ახალი ინიციატივების სტიმულირებას;.